DU LỊCH CÔNG TY THÁNG 10/2020

0912 159 309 hopwashin@gmail.com
Slide 1

News

VIETNAM WASHIN CHEMICALS CO., LTD

 Lô 122/1 Đường Amata, KCN Amata- Long Bình – Đồng Nai

 (84-251) 3936 021 / 3936 023 / 3936024 

 contact@washinvietnam.vn 

 hopvu@washinvietnam.vn

​ www.washinvietnam.com

follow us
© 2020 Copyright WASHIN VIỆT NAM
Visiter : 76630 Online : 3
image